ស័ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) (ឝក) កាល, សម័យ, យុគ; ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ; ពួក​ជន​ជា​តំណ​វង្ស​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​ដោយ​ក្សត្រិយ៍ សកៈ ឬ សាលិវាហនៈ (ម. ព. សករាជ ផង) ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ចំពោះ​តែ​ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ តាំង​ពី​ស័ក​ទី ១ ដល់ ស័ក​ទី ១០ ត្រឡប់​សា​មក​រាប់​ពី​ស័ក​ទី ១ វិញ គឺ​រាប់​ថា : ឯក​ស័ក, ទោ​ស័ក, ត្រី​ស័ក, ចត្វា​ស័ក, បញ្ច​ស័ក, ឆ​ស័ក, សប្ត​ស័ក, អដ្ឋ​ស័ក, នព្វ​ស័ក, សំរឹទ្ធិ​ស័ក; ដូច​ជា ឆ្នាំ​ថោះ​ឯក​ស័ក ។ល។ ឆ្នាំ​ជូត​សំរឹទ្ធិ​ស័ក; ឆ្នាំ​ឆ្លូវ​ឯក​ស័ក,... ។