ស្ករក្រាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្ករ​អំពៅ​មាន​សាច់​រឹង​ជា​ដុំ​ៗ សណ្ឋាន​ក្រួស ។