ស្ករ​ត្នោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស្ករ​កើត​អំពី​ទឹក​ផ្កា​ត្នោត (ជា​របរ​ធំ​មួយ​របស់​ខ្មែរ) ។