ស្នាមភ្លោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គូ​តូច​ឬ​ប្រឡាយ​ធំ​ជ្រៅ​ដែល​ជីក​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​កំពែង​ជាដើម បញ្ចូល​ទឹក​ឲ្យ​ដក់​នៅ​ជា​និច្ច សម្រាប់​ការពារ​មិន​ឲ្យ​បច្ចាមិត្ត​ពី​ខាង​ក្រៅ​ចូល​មក​បាន​ដោយ​ងាយ ។