ស្នួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( គុ. ) ទុំ​ដោយ​បង្ខំ គឺ​ទុំ​ដោយ​មិន​ទាន់​ពេញ​ចំណាស់ : ផ្លែ​ស្វាយ​ស្នួល, ទុំ​ស្នួល ។
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ល្អិត​ៗ​សាច់​ជ្រាក, គេ​ច្រើន​ប្រើ​ការ​ចង​ល័ក្ត ។
 3. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​ក្រចេះ ។
 4. ភូមិនៃឃុំពេជ្រចិន្តា
 5. ភូមិនៃឃុំមហាឫស្សី
 6. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
 7. ភូមិនៃឃុំអមលាំង
 8. ភូមិនៃឃុំស្រឡៅ
 9. ឃុំនៃស្រុកស្នួល
 10. ភូមិនៃឃុំស្ពឺក
 11. ភូមិនៃឃុំធាយ
 12. ភូមិនៃឃុំក្រញូង
 13. ឃុំនៃស្រុកក្រឡាញ់
 14. ភូមិនៃឃុំស្នួល
 15. ភូមិនៃឃុំស្រងែ