ស្ពាន់ធ័រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ធាតុ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សម្បុរ​លឿង​ខ្ចី​សាច់​ស្រួយ ក្លិន​ស្អុយ​ឆួល, ដុត​ឆេះ, សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ផ្សំ​ជា​រំសេវ​ព័ណ៌​ឬ​ផ្សំ​ជា​ថ្នាំ​ជាដើម ។