ស្រាប់តែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) លោ​តែ; ចាំ​តែ; ភ្លាម, មួយ​រំពេច : ស្រាប់​តែ​មក, ស្រាប់​តែ​ស៊ី, ស្រាប់​តែ​បន្ទោស​តាម​តែ​រួច​ពី​មាត់ ។