ស្រែពង្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរំចេក