ស្រោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​សម្រាប់​ស្រោប​ឱប​ពី​ខាង​ក្រៅ​ដើម្បី​ការពារ​មិន​ឲ្យ​សៅហ្មង ឬ​ឲ្យ​កំបាំង, ឲ្យ​ស្រួល​ចាប់​កាន់, ឲ្យ​ល្អ​មើល : ស្រោម​វ៉ែនតា, ស្រោម​កាំបិត​ស្នៀត, ស្រោម​ដាវ, ស្រោម​ស្នែង ។ ថង់​ជើង​ឬ​ដៃ : ស្រោម​ជើង, ស្រោម​ដៃ ។

( ន. ) (សព្ទ​អារក្ស) អាវ ។