ស្លា

ពីWiktionary
 1. ( ន. ) ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​មូល​ស្រលួត​ត្រង់ ផ្លែ​មាន​រស​ចត់ ប្រើ​ការ​ទំពា​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ម្លូ​បៀក ជា​គ្រឿង​រម្ងាប់​ក្លិន​មាត់ ។ ស្លា​កន្សែង ស្លា​ម្លូ​ដែល​វេច​នឹង​កន្សែង​ធំ​ៗ ប្រើ​ក្នុង​ពិធី​ដណ្ដឹង​កូន​ស្រី​ឲ្យ​កូន​ប្រុស : ស៊ី​ស្លា​កន្សែង ។ ស្លា​កាត់ ឬ ស្លា​ក្រក ផ្លែ​ស្លា​ខ្ចី​ដែល​បក​សំបក​ចេញ​រួច​កាត់​ទទឹង​ជា​កង់​ស្ដើង​ៗ ហើយ​ហាល​ឲ្យ​ស្ងួត​ក្រៀម ។ ស្លា​ចំណិត (សាច់​ផ្លែ) ស្លា​ដែល​ឆាក​ដោយ​ប្រណាក​ជា​ចំណិត ។ ស្លា​ឆ្អើរ ផ្លែ​ស្លា​ខ្ចី​ដែល​បក​សំបក​ចេញ​ហើយ​ឆ្អើរ​ឲ្យ​ស្ងួត​ក្រៀម ។ ស្លា​ជីប ឬ ម្លូ​ជីប ម្លូ​ដែល​បៀក​ដោយ​កំបោរ​ហើយ​មូរ​ចង (មាន​ស្លា​ថ្នាំ​ដាក់​ជាមួយ​ផង) ។ ស្លា​តម្ពុល ផ្លែ​ស្លា​ទុំ​ដែល​ផ្អាប់​ទុក​ឲ្យ​រលួយ​សំបក (ម. ព. តម្ពុល ផង) ។ ស្លា​ថ្មាត់ ម្លូ​ដែល​បៀក​បត់​ញាត់​បញ្ចូល​មុខ​ក្នុង​ស្រទាប់ (មាន​ស្លា​ថ្នាំ​ផង​ដែរ) ។ ស្លា​បៀក ម្លូ​បៀក (មាន​ស្លា​ថ្នាំ​គ្រប់​ព្រម) ។ ស្លា​ស្លឹង ស្លា​ទុំ​សាច់​ស្ងួត ។ល។ លើក​ស្លា លើក​ជំនូន​ធំ (មាន​ស្លា​ម្លូ​ជាដើម) ជូន​មាតា​បិតា​ខាង​កូន​ស្រី ។ ស៊ី​ស្លា ទិញ​ស្លា​ម្លូ​មាន​គ្រឿង​ផ្សំ​គ្រប់​ព្រម; លើក​ស្លា ។ល។
 2. ភូមិនៃឃុំស្រង់
 3. ភូមិនៃឃុំវល្លិ៍សរ
 4. ភូមិនៃឃុំទ្រា
 5. ភូមិនៃឃុំស្វាយរមៀត
 6. ភូមិនៃឃុំព្រៃឃ្នេស
 7. ភូមិនៃឃុំកំពង់ឫស្សី
 8. ភូមិនៃឃុំកំពង់ក្ដី
 9. ឃុំនៃស្រុកសំរោង
 10. ភូមិនៃឃុំតាអូរ
 11. ភូមិនៃឃុំចារ
 12. ភូមិនៃឃុំលាយបូរ
 13. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងកាច់
 14. ភូមិនៃឃុំស្ទឹងកាច់