Jump to content

ស្លាបព្រា

ពីWiktionary

( ន. ) ប្រដាប់​មាន​សណ្ឋាន​ជា​វែក តែ​តូច​ល្មម​លូក​ចូល​ក្នុង​រង្វះ​មាត់​បាន​សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ដួស, កោយ, ចូក​ភោជនាហារ​បរិភោគ​ជា​ជំនួស​ម្រាម​ដៃ : ស្លាបព្រា​ចម្អាប ស្លាបព្រា​ធំ​សម្រាប់​ប្រើ​ខាង​ការ​បរិភោគ​ចម្អាប; ស្លាបព្រា​បង្អែម ស្លាបព្រា​តូច​សម្រាប់​ប្រើ​ខាង​ការ​បរិភោគ​បង្អែម ។ ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដែក​ឬ​ឈើ មាន​រាង​សំប៉ាត​ជ្រលម សម្រាប់​ប្រើ​ការ​រៀប​ឥដ្ឋ​ឬ​បូក​បាយអ : ស្លាបព្រា​ដែក, ស្លាបព្រា​ឈើ ។