ស្វាយចន្ទី

ពីWiktionary

--ចាន់ទី ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ស្លឹក​ខ្ចី​ប្រើ​ជា​របោយ​ឬ​ជា​អន្លក់​បាន, ផ្លែ​លៀន​ចុង​គ្រាប់​លេច​ចេញ​មក​ខាង​ក្រៅ វេលា​ទុំ​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ឆួល​ឆ្ងិត​បន្តិច មាន​ជ័រ​បន្តិច​ៗ​ប្រើ​ការ​ញាំ​បរិភោគ​បាន, បើ​គេ​ចេះ​ផ្សំ​គ្រឿង​ញាំ មាន​ជីវជាតិ​ឆ្ងាញ់​ពីសា​គ្រាន់​បើ​ដែរ, ជា​ដំណាំ​មិន​សូវ​រើស​ដី, សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​ស្ងួត​មាន​តម្លៃ គួរ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ពេញ​ចិត្ត​ដាំ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ឡើង ព្រោះ​ជា​សេដ្ឋកិច្ច​បន្ទាប់​សន្សំ​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​ដែរ : គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​លីង​មាន​រស​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់ សម្រាប់​បរិភោគ​មុន នាំ​ឲ្យ​ការ​បរិភោគ​​ភោជនាហារ​មាន​រស​ឆ្ងាញ់​ជាង​ធម្មតា (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ខ្យូវ គេ​និយាយ​ថា ដើម​ខ្យូវ, ផ្លែ​ខ្យូវ, គ្រាប់​ខ្យូវ) ។