ស្វាយប៉ាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃខណ្ឌឫស្សីកែវ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ទួលសង្កែ
  3. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រងិល