ស្អាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) តែង​គ្រឿង​សម្អាង;
  2. តាក់​តែង​ឲ្យ​សម​គ្រឿង​ប្រដាប់ : ស្អាង​ខ្លួន, ស្អាង​ល្ខោន, ស្អាង​ចេតិយ ។ ស្អាង​ចិត្ត​ជា​ថ្មី (ព. ប្រ.) ទូន្មាន​ប្រដៅ​ចិត្ត​ឡើង​ជា​ថ្មី​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ធម៌​តាម​ច្បាប់ (ដែល​ទុក​ដូច​ជា​គ្រឿង​សម្អាង) ។ ស្អាង​ស្អាត តាក់តែង​គ្រឿង​ប្រដាប់​ឲ្យ​ស្អាត​ល្អ ។
  3. គុ. ដែល​តាក់តែង​គ្រឿង​ប្រដាប់​ស្អាត​ល្អ​ឥត​ឆ្គង (ព. កា.) : ប្រាសាទ​ស្អាងស្អាត សម្រាប់​ព្រះ​បាទ បរម​បពិត្រ ស្ដេច​គង់​ប្រក្រតី ក្សត្រ​ថ្លៃ​ទ្រង់​ឫទ្ធិ ទ្រង់​កាន់​ទសពិធ ប្រព្រឹត្ត​ទៀងទាត់ ។
  4. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគ
  5. ភូមិនៃឃុំកំពង់ថ្ម
  6. ស្រុកនៃខេត្តកណ្ដាល
  7. ឃុំនៃស្រុកជ័យសែន
  8. ភូមិនៃឃុំស្អាង