ហដ្ដចោរក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហដ្ដចោរក (ហ័ត-ដៈចោរ៉ក់ ) ន. (សំ. ហដ្ដ “ផ្សារ ;​ ទី​លេង​មហោស្រព ;​ ទី​ប្រជុំជន” + ចោរក “អ្នក​លួច, អក​ឆក់” ) ចោរ​អ្នក​លួច​ឆក់​យក​អីវ៉ាន់​គេ​ក្នុង​ផ្សារ​ឬ​ក្នុង​ទីតាំង​របស់​សម្ងាច​ឲ្យ​មហាជន​មើល (បើ​ស្ត្រី​ជា ហដ្ដចោរិកា ) ។ ព. កា. ថា : ហដ្ដចោរក វា​រែង​លប​ឆក់ ទ្រព្យ​គេ​ឥត​ក្រែង ច្រើន​តែ​គេ​ចាប់ បាន​ខ្លួន​ពុំ​លែង ទ្រព្យ​ឆក់​ជាក់​ស្ដែង ជា​ព័ស្ដុ​នៅ​ដៃ ។ រួច​ពី​ជាប់​គុក នៅ​តែ​លុយ​លុក​ ឆក់​ទៀត​ទាំង​ថ្ងៃ ត្រូវ​កូន​ប្រុស​ស្រី ជៀស​កុំ​ប្រាស្រ័យ នឹង​ជន​ចង្រៃ នេះ​ដោយ​ដាច់​ខាត ។