ហតក្កិលេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហតក្កិលេស (ហៈត័ក-កិល៉ែស ) គុ. ឬ ន. (បា. ;​ សំ. ហតក្លេឝ ) ដែល​កម្ចាត់​កិលេស​បាន​ស្រេច​ហើយ ;​ អ្នក​ដែល​កម្ចាត់​កិលេស​ស្អាត​ជ្រះ​ស្រឡះ​ពី​សន្ដាន​ហើយ (ព្រះ​អរហន្ត ) ។