ហយិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហយិន ឬ ហយី (ហៈ–– ) ន.​ (សំ. ឬ បា. ) អ្នក​ជិះ​សេះ ;​ ទាហាន​សេះ ។