ហវិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហវិស (ហៈ–– ) ន. (សំ. ហវិស៑ ;​ បា. ហវិ ) ទឹក​ដោះ​ថ្លា​សម្រាប់​បូជា​ព្រះ​អគ្និ​ឬ​បូជា​ទេវតា ;​ ភោជនាហារ​ដែល​រៀប​បួងសួង​ទេវតា , សង្វោយ​​ទេវតា ;​ គ្រឿង​បូជាយញ្ញ : រៀប​ហវិស​បូជា​ទេវតា (តាម​លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ ) ។