ហសិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសិកា (ហៈ–– ) ន. (សំ. ) សំណើច , សំណើច​ក្អាកក្អាយ​សប្បាយ​ភ្លេច​ខ្លួន : កុំ​ធ្វើ​ហសិកា​ភ្លេច​ខ្លួន ក្រែង​គ្រោះ​មក​ជួន នៅ​នា​លោកីយ៍ ។ ព. កា. ថា : ហៃ​នាង​កញ្ញា ធ្វើ​ហសិកា ត្រូវ​គិត​មុខ​ក្រោយ គិត​ការណ៍​រាក់​ជ្រៅ ពុំ​ត្រូវ​បណ្ដោយ ឲ្យ​ចិត្ត​ទន់​ខ្សោយ ត្រអាល​ភ្លេច​ខ្លួន ។