ហហ្មុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហហ្មុក (ហ៏-ហ្ម៉ុក ) ន. (ស. ห่อหมก អ. ថ. ហ-ហ្មុក “ខ្ចប់-កប់” ឈ្មោះ​ម្ហូប​មួយ​ប្រភេទ ធ្វើ​ដោយ​ត្រី​ស្រស់​ផ្សំ​គ្រឿង​មាន​កាពិ​បុក​និង​ខ្ទិះ​ដូង​ជាដើម ខ្ចប់​ចំហុយ : ហហ្មុក​ត្រី​រ៉ស់ , ហហ្មុក​ត្រី​អណ្ដែង​ដាក់​ស្លឹក​ញ (គួរ​កុំ​ច្រឡំ​ហៅ អាម៉ុក ព្រោះ​ជា​សម្ដី​ពុំ​គួរ​សោះ​ឡើយ ) ។