ហាសនាដកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

comedy, comédie ប្រភេទរឿងល្ខោនដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្ដាប់ អ្នកទស្សនាផ្ទុះសំណើច អាចទទួលបាននូវការកម្សាន្តសប្បាយផង និង ទាំងការទិតៀនរិះគន់ផង តាមរយៈនៃការសម្ដែង ការអធិប្បាយ ការក្លែងធ្វើពុត ធ្វើពើ ធ្វើពភ្លីពភ្លើ ធ្វើល្ងីល្ងើរបស់ជនល្ងង់ខ្លៅ តួត្លុក តួក្រមាច់ ជាដើម។ ឧ. ហាសនាដកម្មរឿង "ជនកំណាញ់ក្រៅតម្រា" និពន្ធដោយ លោក Molière។