ហឹបស្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (វប្បធម៌) ប្រដាប់ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ មានកម្ពស់ទាប មានរាងមូល ឬ រាងជ្រុង មានគម្រប ធ្វើពីឈើធាងត្នោត ឬ លោហៈ មានក្បាច់រចនាវិចិត្រ ប្រើសម្រាប់ដាក់គ្រឿងម្លូស្លា (អ្នកខ្លះហៅថា ប្រអប់ស្លា ក្នុងករណីប្រអប់មានរាងមូលគេហៅថា ប្រអប់ជើងដំរី)។