ហឺត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្រូប​បឺត​ចូល​តាម​ទ្វារ​ច្រមុះ​ឬ​តាម​ទ្វារ​មាត់ : ហឺត​ផ្សែង​បារី, ជក់​បារី​ហឺត​ផ្សែង ។ ប្រើ​ជា ន. ក៏​បាន : ជក់​ពីរ​បី​ហឺត (< ហិត កិ. បា. ដែរ) ។

(រោគវិទ្យា, វេជ្ជសាស្ត្រ) asthma, asthmeបា. ( ន. ) (ហិត​រោគ) ឈ្មោះ​រោគ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​អាការ​ហប​ហត់​ដក​ដង្ហើម​វែង​ៗ ប៉ផ្តឺតប៉ផ្តក់ បណ្តាល​មក​ពី​ស្លេស្ម៍​ពិការ​ក្នុង​សួត : រោគ​ហឺត។ អាការៈជំងឺកើតឡើងនៅផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលឱ្យអ្នកជំងឺមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើម ហត់ដង្ហក់។ ជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុច្រើនយ៉ាង អ្នកជំងឺអាចស្លាប់បើពុំមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលានោះទេ។ ឧ. ដើម្បីចៀសវាងជំងឺហឺត គួររស់នៅក្នុងបរិយាកាសល្អ អនាម័យល្អ និង ចៀសវាងការប្រើថ្នាំដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា។

កិ. ដក​ដង្ហើម​ហប​ហត់​វែង​ៗ ប៉ផ្តឺតប៉ផ្តក់​ព្រោះ​រោគ​ហឺត : គាត់​កំពុង​តែ​ហឺត​ទៅ​ណា​មិន​រួច​ទេ ។