ហូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទាញ​ដក​យក​ឲ្យ​របូត​ចេញ​ពី​ក្នុង​ទី​ដែល​ធូរ : ហូត​ដាវ​ចេញ​ពី​ស្រោម, ហូត​ឆ្អឹង​ត្រី​ស្ងោរ ។ ហូត​ងារ ដក​ងារ ។ ហូត​ពន្ធ យក​ពន្ធ​ទំនិញ​ដោយ​គិត​តាម​តម្លៃ​ដើម​និង​ចំនួន​របស់ : គយ​ហូត​ពន្ធ​ក្នុង​មួយ​រយ​យក​បី (ដូច​យ៉ាង​ត្រី​ឆ្អើរ​ថ្លៃ​ដើម​១​ចង្កាក់ ១០ រៀល​ក្នុង ១០០ ចង្កាក់​គយ​ហូត​យក​តែ ៣ ចង្កាក់ គឺ​យក​ពន្ធ ៣០ រៀល) ។ គុ. ដែល​ទាញ​ដក​យក​ឲ្យ​របូត​ចេញ​បាន : ថត​ហូត ថត​តុ​ជាដើម​ដែល​ទាញ​ហូត​ចេញ​បាន ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ល្បែង​ស៊ី​សង​មួយ​ប្រភេទ​លេង​ដោយ​អ្នក​ដែល​ជា​មេ​ចាប់​កាស​ឬ​សេន​ចេញ​ឲ្យ​ទ្រេល,... ការ​ស៊ី​សង​មាន​ទំនង​ស្រដៀង​នឹង​ធួ : ពួក​ក្មេង​លេង​ហូត (សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​គ្មាន​ទេ) ។