ហួម៉ៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) អ្នក​លេង​កាប់​បាក់​ដៃ​ជា​ឬ​យ៉ាង​ប៉ិន, យ៉ាង​ពូកែ : ពួក​ហួម៉ៃ, អ្នក​លេង​ហួម៉ៃ ។ ​