ហៀវ​ហោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ហោះ​លឿន​ប្លៀវ, ហោះ​ផ្លេកផ្លោះ​ច្រៀវច្រៃ : យក្ស​ហៀវ​ហោះ (ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ) : យន្ត​មេឃ​ហៀវ​ហោះ រម្លង​ចន្លោះ ដង​ភ្នំ​នានា ត្រដែតត្រដឹម សន្លឹម​នេត្រា ឰដ៏​វេហាស៍ ដូច​ក្រៀល​បក្សី ។អ្នក​ជិះ​ក្នុង​យន្ត ក្រឡេក​គយគន់ មើល​មក​ផែន​ដី ឃើញ​ឆ្ងាយ​លន្លឹម គួរ​ព្រឹម​ហឫទ័យ បែរ​ជា​ឥត​ភ័យ ព្រោះ​អាង​គ្រឿង​ចក្រ ។