ហែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (ហេម “មាស”) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​មាស​ឬ​ប្រាក់ រាង​ច្រឡោ​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ជើង​ពាន​តែ​ឥត​ក្រចាប់ សម្រាប់​តម្កល់​អ្វី​ៗ​ផ្សេង​ៗ : ហែម​មាស ។ ក្តារ​មឈូស​រាង​ខ្លី តូច​ក្រោម​រីក​លើ មាន​គម្រប​កំពូល វិចិត្រ​ដោយ​ក្បាច់​រចនា សម្រាប់​ដាក់​រាង​អដ្ឋិ​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឈាបន​កិច្ច (ច្រើន​តែ​ដាក់​រាង​អដ្ឋិ​ឥស្សរ​ជន) : លើក​រាង​អដ្ឋិ​ដាក់​ក្នុង​ហែម ហើយ​នឹង​ដង្ហែ​ទៅ​ធ្វើ​ឈាបន​កិច្ច ។