ហែហួច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ល្បែង​ក្មេង​មួយ​ប្រភេទ​លេង​ដោយ​យក​ផ្លែ​ឈើ ឬ​យក​អ្វី​ៗ​មាន​សណ្ឋាន​មូល​មក​ចង​នឹង​ខ្សែ​តូច​វែង​ប្រមាណ​មួយ​លូក​ឬ​ខ្លី​ជាង​នេះ ចាប់​ចុង​ខ្សែ​គ្រវី​លែង​បោល​ពេញ​កម្លាំង​ដៃ​ម្ខាង​ឲ្យ​លឿន​ឡើង​ទៅ​ឯ​អាកាស​ខាង​លើ ស្រែក​ថា ហែ​ហួច ខ្ពស់​គ្រលួច​ជាង​គេ !, បើ​របស់​អ្នក​ណា​ឡើង​ខ្ពស់​ជាង​គេ ទុក​ថា​ជា​ឈ្នះ (ជា​ល្បែង​ហាត់​ចោល​ឲ្យ​ឡើង​ខ្ពស់) : ពួក​ក្មេង​លេង​ហែហួច ។