ហោះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទៅ​ឯ​អាកាស, អណ្តែត​ទៅ​ឯ​អាកាស: ទេវតា​ហោះ, យក្ស​ហោះ ។ ព. ប្រ. ទៅ​មក​ភ្លែត​ចុះ​ភ្លែត​ឡើង​ឬ​ប៉ើច​ចុះ​ប៉ើច​ឡើង : ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​គ្មាន​នៅ​ផ្ទះ​ទេ​ចេះ​តែ​ហោះ​ចុះ​ហោះ​ឡើង​ពី​នេះ​ទៅ​នុះ​ពី​នុ៎ះ​ទៅ​ឯ​ណោះ ! ។ ហោះ​ធ្យាន ទៅ​តាម​ផ្លូវ​អាកាស​ដោយ​អំណាច​ធ្យាន​ឬ​ដោយ​ឫទ្ធិ​នៃ​ធ្យាន (ម. ព. ធ្យាន ផង) ។ ហោះ​ហើរ ហោះ​លឿន​ភ្លែត​ដូច​បក្សី​ហើរ ។ គោម​ហោះ គោម​ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាស​ស្តើង​រាង​ធំ​ច្រឡោ​បាត​ជិត មាត់​ច្រហ, លឿន​ទៅ​ឯ​អាកាស​ដោយ​កម្លាំង​ផ្សែង​បំប៉ោង​ឡើង​ច្រាន​ឲ្យ​អណ្តែត​ទៅ ។ យន្តហោះ យន្ត​មាន​មនុស្ស​ជិះ​អណ្តែត​លឿន​ទៅ​តាម​អាកាស (អាកាស​យាន) ។ល។