ហ្វូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ฝูง ស. ( ន. ) ពួក; ប្រជុំ (ចំពោះ​តែ​សត្វ​តិរច្ឆាន) : ហ្វូង​គោ, ហ្វូង​បក្សី ។