ឡុងបុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស.; បា.រ. ( ន. ) (រ្ចេឺបត អ. ថ. រឿបុត; កាណូត៍ Canot) កាណូត មាន​រូប​សណ្ឋាន​និង​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ : ឡុងបុត​ក្ដោង, ឡុងបុត​ចែវ, ឡុងបុត​យន្ត ឬ ឡុងបុត​ម៉ាស៊ីន, ឡុងបុត​ស្រង់ ឬ ឡុងបុត​មួយ​ជីវិត,... (ខ្មែរ​សម័យ​បុរាណ​ហៅ សំប៉ាន មាន​រូប​សណ្ឋាន​ដូច​ឡុងបុត​ដែរ សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ជា​ជំនួយ​ឬ​ជា​គ្រឿង​កំដរ​សំពៅ) ។