ឡេវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដុំ​តូច​មូល​ក្រាស់​ឬ​មូល​សំប៉ែត មាន​រន្ធ​ឬ​ក៏​ក្រវិល សម្រាប់​ដាក់​ភ្ជាប់​នឹង​អាវ​ជាដើម : ឡេវ​អាវ, ឡេវ​ខ្យង, ឡេវ​ចាន, ឡេវ​មាស, ឡេវ​ប្រាក់, ពាក់​អាវ​ចំហ​ឡេវ, ឡេវ​ក្ឌុម​ចីពរ ឬ ឡេវ​ក្ឌុម​សង្ឃាដី។

ស. ( គុ. ) (លេវ អ. ថ. ល៉េវ “ថយ​ថោក, ឥត​តម្លៃ; មិន​ល្អ”) ដែល​ឥត​ឋានន្តរ, ឥត​បណ្ដា​ស័ក្តិ គឺ​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​ងារ​ការ​ជា​អ្វី​នៅ​ឡើយ : ពួក​ឡេវ (ច្រើន​ហៅ​ចំពោះ​តែ​អ្នក​ធ្វើ​រាជការ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​សម្នាក់) ។