អកសមុទ្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភេទអកនៅសមុទ្រ