អក្ខទេវិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អក្ខទេវី) ។ អក្ស--