អគ្គ​មហា​សេនាធិបតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អធិបតី​នៃ​សេនាបតី ។