អង់ជើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាម៉ឺន