អង់អាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​អាច​ហាន, ក្លាហាន, ឥត​ញញើត, ឥត​ក្រែង, ឥត​ភ្លឹក : មនុស្ស​អង់អាច, សម្ដី​អង់អាច,ចិត្ត​អង់អាច ។ (ព. កា.) : ធម្មតា​អ្នក​ប្រាជ្ញ មាន​ចិត្ត​អង់អាច កាន់​ធម៌​សុចរិត ទោះ​គេ​បង្ខំ បំភ័ន្ត​គំនិត​ឲ្យ​កាន់​ទុច្ចរិត សូវ​ស្លាប់​មិន​កាន់ ។