អង្កាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ផ្កា​លឿង ខ្លឹម​ខ្មៅ មាន​រស​ល្វីង, ផ្កា​នោប​ឬ​ក្រពុំ​ស្រុស​ហើយ​ពូត​ច្របាច់​យក​រស​ល្វីង​ចេញ​ខ្លះ​ប្រើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​បាន រាប់​អាន​ថា​ជា​ថ្នាំ​រម្ងាប់​រោគ​ផង : សម្ល​ផ្កា​អង្កាញ់ ។
 2. ( កិ. ) កាង​ម្រាម​ដៃ​ម្ខាង​ឲ្យ​តឹង​ចាប់​ចុង​ផ្ទាំង​សំពត់​ត្រឡប់​បត់​ចុះ​បត់​ឡើង​ច្រើន​ដង ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ជា​ផ្នត់ : អង្កាញ់​ចីពរ ។ កង្កាញ់
 3. ( ន. ) ជួរ​ឬ​ស្រទាប់​រលក​តូច​ៗ : អង្កាញ់​រលក (ច្រើន​ហៅ កង្កាញ់​រលក ជាង) ។ កិ. វិ. ឬ គុ. (ព. ប្រ.) ដែល​រត់​ឬ​ដើរ​លឿន​ញាប់​ជើង​រមេញ : រត់​កង្កាញ់, ដំណើរ​កង្កាញ់ ។ កង្កាញ់
 4. ភូមិនៃឃុំឈើកាច់
 5. ភូមិនៃឃុំប្រធាតុ
 6. ភូមិនៃឃុំមេទឹក
 7. ភូមិនៃឃុំស្វាយលើ ស្រុកស្វាយលើ
 8. ឃុំនៃស្រុកព្រៃកប្បាស
 9. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង
 10. ភូមិនៃឃុំដូងខ្ពស់
 11. ភូមិនៃឃុំអង្កាញ់