អង្កាម

ពីWiktionary

( ន. ) សំបក​ក្រាប់​ស្រូវ​ដែល​បក​ចេញ, សំបក​អង្ករ : គំនរ​អង្កាម ។ ឈ្មោះ​ជីរ​មួយ​ប្រភេទ ដុះ​វារ​លើ​ដី ស្លឹក​តូច​ៗ​មូល​ៗ ក្លិន​ប្រហើរ​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់ : ជីរ​អង្កាម​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ជ្រក់, ជា​គ្រឿង​ញាំ, ភ្លា ឬ ជា​របោយ, ជា​អន្លក់ ។ mint, menthe, mentha arvensis តិណជាតិមានស្លឹករាងមូលជ្រួញៗ មានទងពណ៌ស្វាយនិងមានក្លិនប្រហើរឆួលតិចៗ។ ស្លឹកប្រើជាបន្លែនិងជាឱសថ។ ឧ. និស្សារណកម្មជីរអង្កាមផ្ដល់នូវសារជាតិប្រេងម៉ង់ត៍ (menthe) និង ម៉ង់តូល (menthol)។ -អ្នកខ្លះហៅថា <<ជីរសង្កើច>>។