អង្កាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) គ្រាប់​មូល​តូច​ឬ​ល្អិត មាន​ប្រហោង​ដោត​ខ្សែ​បាន, ធ្វើ​ដោយ​កែវ, ដោយ​មាស​ជាដើម; សម្រាប់​ប្រើ​ជា​កម្រង​ឬ​ប៉ាក់​វិចិត្រ​ការ​ផ្សេង​ៗ ឬ​ក៏​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ប្រដាប់​កាយ​ស្ត្រី​ក៏​មាន : អង្កាំ​កែវ, អង្កាំ​មាស, អង្កាំ​ចាន. ស្បែក​ជើង​ផ្ទាត់ ប៉ាក់​អង្កាំ​ចាន, ចង​ដៃ​អង្កាំ​មាស ។
  2. ភូមិនៃឃុំជាំតាម៉ៅ