អង្ក្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា ស្រុកស្វាយទាប

សុខុម​សត្ត​ពួក​ស្រមោច សម្បុរ​ក្រហម​ជើង​វែង​ៗ នៅ​អាស្រ័យ​នឹង​រុក្ខ​ជាតិ​ឬ​លតា​ជាតិ ប្រមូល​ក្រសោប​ស្លឹក​ឈើ​រស់​ធ្វើ​សំបុក, ខាំ​ឈឺ​ផ្សា, កាល​ណា​ខាំ មាន​បញ្ចេញ​ទឹក​មូត្រ​មក​ផង, ជា​សត្វ​ស្រុះ​គ្នា​ណាស់; មាន ២ ប្រភេទ​គឺ អង្រ្កង​ទឹក ឬ អង្រ្កង​ផេះ, អង្ក្រង​ភ្លើង ។ - ស្រុះ​គ្នា​ដូច​អង្រ្កង ស្រុះ​គ្នា​ជា​ឯកច្ឆន្ទ (មិន​មើល​បំណាំ​មិន​ប្រចាំ​គ្នា) ។ ព. កា. ថា : គួរ​ជន​ប្រុស​ស្រី នៅ​នា​លោកីយ៍ មាន​សាមគ្គី ដូច​ជា​អង្រ្កង រ៉ាប់​រង​នាទី ឲ្យ​មាន​វុឌ្ឍី សុខ​សាន្ត​បវរ ។ សាមគ្គី​ភេទ​បង្កើត​ជា​ហេតុ- ការណ៍​លម្អក់​ព័ណ៌ ខូច​ខាត​ប្រយោជន៍ ហោច​ទាំង​អំណរ គុណ​គាប់​បវរ វិនាស​សូន្យ​បង់ ។