អង្គញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​ធំ​រឹង ផ្លែ​ធំ​វែង​ៗ​ក្នុង​ផ្លែ​មួយ​ៗ​មាន​គ្រាប់​ច្រើន គ្រាប់​ធំ​ៗ​រាង​មូល​សំប៉ែត កាល​ណា​ទុំ​មាន​សាច់​រឹង, សម្រាប់​យក​មក​លេង​ល្បែង​មួយ​ប្រភេទ ហៅ​ថា ល្បែង​អង្គញ់ ។ ឆ្អឹង​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​គ្រាប់​អង្គញ់ នៅ​ត្រង់​ក្បាល​ជង្គង់ : អង្គញ់​ជង្គង់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំត្រឡាច