អង្គបដិបក្ខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
(Antibody): សារធាតុ​ប្រូតេអ៊ីន​ដែល​ផលិត​ដោយ​សរីរាង្គ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​ពិសេស​របស់​វា ។ ឧ. ក្រោយ​ពី​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កញ្ជ្រឹល កុមារ​នឹង​មាន​អង់ទីករ​ទប់ទល់​ទៅ​នឹង​ជំងឺ​កញ្ជ្រឹល​បាន ។