អង្គរជ័យទី២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង