អង្គរាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង