អង្គស្នួល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តកណ្ដាល