អង្គឫស្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយធំ