អង្គារ

ពីWiktionary

សំ. បា. ( ន. ) ធ្យូង ។ រ. ស. ព្រះ​អង្គារ ធ្យូង​ដែល​សល់​ពី​ការ​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​បរម​សព​ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ឬ​ព្រះ​រាជា បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អង់-គារៈ ដូច​ជា អង្គារ​ការ , --ការី ឬ --ក្រឹត អ្នក​ដុត​ធ្យូង (បើ​ស្ត្រី​ជា អង្គារ​ការិកា ឬ អង្គារ​ការិនី) ។ អង្គារដ្ឋាន ឬ --ស្ថាន កន្លែង​ដាក់​ធ្យូង ។ អង្គារ​ថូប ឬ --ស្តូប ស្តូប​ដែល​បញ្ចុះ​ព្រះ​អង្គារ : អង្គារ​ថូប​ព្រះ​សព្វញ្ញុ​ពុទ្ធ​ជា​ទី​គោរព​នៃ​ពុទ្ធ​មាមក​ជន ។ អង្គារ​ទារុ ឬ --ព្រឹក្ស ឈើ​ដែល​ប្រើ​ការ​ដុត​ធ្យូង​បាន ។ អង្គារ​ធានិការ ឬ --ធានី ជើង​ក្រាន; ជើង​ក្រាន​ធ្យូង ។ អង្គារ​បាត្រី (--ប៉ា--) ជើង​ក្រាន​ដុត​ធ្យូង, ឡ​ដុត​ធ្យូង (ហៅ អង្គារ​លេណ ឬ អង្គារ​លេណដ្ឋាន ក៏​បាន) ។ អង្គារ​ពាណិជ (--និច) អ្នក​លក់​ធ្យូង ។ អង្គារ​ពាណិជ្ជ, --ពាណិជ្យ ឬ --វណិជ្ជា ការ​ឬ​របរ​លក់​ធ្យូង, ជំនួញ​ធ្យូង ។ល។

សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ផ្កាយ​ព្រះ​គ្រោះ​ទី ៣ : ផ្កាយ​អង្គារ ។ ឈ្មោះ​ថ្ងៃ​ទី​៣ នៃ​សប្តាហ៍ : ថ្ងៃ​អង្គារ ។ ឈ្មោះ​យាម​ទី ៣ នៃ​ត្រៃ​យាម : ព្រះ​សក្យ​មុនី​ទ្រង់​ចូល​បរិនិញ្វន​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​យាម​អង្គារ​ក្នុង​បច្ចូស​សម័យ​ថ្ងៃ​ពេញ​បូណ៌មី​ខែ​ពិសាខ​ឆ្នាំ​ម្សាញ់ ... ។ អង្គារ​ទិន, --ពារ ឬ --វារៈ (អង់-គារៈ--) ថ្ងៃ​អង្គារ (ព. ហ.) ។