អង្គាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឃោស្នា​គ្នា, ប្រកាស​ប្រាប់​គ្នា ឲ្យ​ចូល​ប្រាក់​កាស​ឬ​ទេយ្យ​ទាន​ផ្សេង​ៗ​តាម​សទ្ធា ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ទាន : អង្គាស​ប្រាក់, អង្គាស​អង្ករ ។ ប្រគេន​ចង្ហាន់​ដល់​ភិក្ខុ​សង្ឃ​ដោយ​ការ​ខ្នះខ្នែង​លៃលក​ឲ្យ​គ្រប់​គ្រាន់ : ពួក​ទាយក​អង្គាស​ចង្ហាន់​ភិក្ខុ​សាមណេរ ។ គុ. ដែល​បាន​មក​ដោយ​ឃោស្នា​គ្នា : ប្រាក់​អង្គាស ។