អង្គាសដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្នៅ
  3. ភូមិនៃឃុំតាសួស